Metagén méregtelenítő kiegészítők.

metagén méregtelenítő kiegészítők

Indokolás Ki kell hangsúlyozni, hogy a tudományos kiválóság marad az FP7-es források odaítélésének döntő kritériuma.

Enterobiosis rejtjel

Kizárólag így érhetőek el a keretprogram és a lisszaboni stratégia nagyratörő célkitűzései. Módosítás: 24 10c preambulumbekezdés új 10c Az Amszterdami Szerződéshez kapcsolódó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv figyelembevételével az alternatív kísérleti stratégiák kialakítására és különösen a nem-állati kísérleti módszerekre irányuló kutatást valamennyi kutatási területen támogatni és ösztönözni kell annak papilloma vírus védtelen jelentések, hogy csökkenteni lehessen az állatok felhasználását a kutatás és a kísérletek során azzal a céllal, hogy végleg be lehessen szüntetni az állatokon végzett kísérleteket.

Indokolás The Protocol on the Protection and Welfare of Animals requires the Community and the Member States to pay full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, including research policy. The development and validation of alternatives to animal testing is a priority metagén méregtelenítő kiegészítők Art. Módosítás: 25 E program lehetőség szerint fexibilitást biztosít az olyan kiemelt témájú küldetés-orientált programok számára, amelyek átfogják a tematikus prioritásokat.

A programnak biztosítania kell, hogy az EU meg tudja őrizni vezető szerepét a szociológiai és humán tudományok terén megvalósuló kutatás terén, amely az emberek és az új technológiák közötti kapcsolatot és a társadalom egészének fejlődését szolgáló technika jelentőségét vizsgálja.

emberi papillomavírus diamegosztása

Annak biztosítására, hogy a KKV-k érdekeit megfelelelően figyelembe vegyék a technológiai platformok döntéshozó folyamatai során, képviselni kell azokat mind nemzeti, mind nemzetközi képviselőik által. Indokolás A keretprogramnak lehetőség szerint figyelembe kell vennie a fejlődő országokban élő emberek szükségleteit. Az együttműködési programnak ugyanakkor nagyobb flexibilitást kell mutatnia annak érdekében, hogy a több területet is érintő projektek könnyebben jussanak támogatáshoz.

Például egy környezetbarát autó kifejlesztése esetén a közlekedési, az energetikai, az IKT- és az új gyártástechnológiai területek mind alkalmazhatóak. Ezt metagén méregtelenítő kiegészítők fajta multidisziplinaritást erőteljesen ösztönözni kell. A KKV-k gyakran nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal ahhoz, hogy részt vegyenek a technológiai platformokban, és mivel a részvételük fontos a stratégiai kutatási program létrehozása céljából, megoldást jelentene, ha nemzeti és nemzetközi képviselőik által vonnánk be őket a döntéshozó folyamatokba.

A tudományos felfedezésekből származó alkalmazások és technológiák átalakítják mindennapjainkat és etikai szempontból is kihívások elé állítanak bennünket. Ezért metagén méregtelenítő kiegészítők tudomány prioritásként való kezelése politikai döntés kérdése, és a közjó elősegítésére kell összpontosítania.

hogyan lehet eltávolítani a pinwormokat a csecsemőknél

A technológia és társadalom, illetve a társadalom fejlődésének főbb általános irányainak a jobb megértése nélkülözhetetlen a technika jelentette előnyök teljes kiaknázása céljából, valamint annak érdekében, hogy a politikák figyelembe vegyék a demográfiai és kulturális változásokat. Ez hosszú távon metagén méregtelenítő kiegészítők valamint versenyelőnyt biztosít Európa számára.

Az érintett kutatók tapasztalatai azt mutatják, hogy a kisebb projektek hatékonyabbak és tudományosan termelékenyebbek. Kiemelkedően fontos, hogy EU szinten nagyon magas szintű tudás határvonalába tartozó kutatás metagén méregtelenítő kiegészítők meg, amely az európai kiválóságon alapul és tevékenységét a tagállamokban kifejtett tevékenységek felé emeli. Az ERC egy kezdeti szakaszt metagén méregtelenítő kiegészítők rendszeres kapcsolatot tart fenn az európai intézményekkel és a tudományos közösséggel, hogy olyan szervezeti módszerben állapodjanak meg, amellyel támogatható az ERC munkája és érdekei előmozdíthatók az állami szférában.

Indokolás A tudás határvonalába tartozó kutatás a hetedik keretprogram igazi újítása. Ez az EU szintű kutatás valódi hozzáadott értéket képvisel majd, amely a tudományos közösség valamennyi szereplőjének előnyére válik. Ennek érdekében szükséges javítani a Közösség területén, illetve harmadik országokban megszerzett képesítések és diplomák kölcsönös elismerését.

A meglévő eszközökkel folytatni kell a sikeres Marie Curie Programot, amelyet a jelentkezők örömmel fogadtak. Elsőbbséget kell biztosítani a kutatók európai mobilitásának, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a tudás szélekörű elterjesztését és a különböző disziplinákon belül véghezvitt, a tudás határvonalába tartozó innovativ kutatás előnyre tegyen szert az elkötelezett és hozzáértő kutatók, valamint a megnövelt pénzügyi források révén.

Indokolás A Bizottság szövegezésével összehasonlítva, a 14 preambulumbekezdés új szövegezése nem különösebben változtat a szöveg tartalmán.

The European Parliament firmly believes that the successful Marie Curie Programme, which has been welcomed by applicants, should be continued with the existing instruments and ought also to ensure that top-level international scientists, including those of the younger generation, will opt for European research metagén méregtelenítő kiegészítők.

Ésszerű megoldásnak tűnik egy célzott program elem létrehozása a kutatók más országokból Európába való visszatérésének ösztönzésére, hiszen így értékes felfedezések és eredmények kerülhetnek vissza Európába. Az európai kutatók Európában maradása és a külföldi kutatók idevonzása érdekében alapvetőnek tűnik a tagállamokban, illetve külföldön szerzett szakképesítések kölcsönös elismerésének meggyorsítása abból a célból, hogy ne akadályozzuk a kutatók szabad mozgását a Közösség területén.

Ez lehetővé tenné, hogy megtartsuk az alapkutatás kiválóságát, ösztönözzük a technológiai kutatás egyenletes fejlesztését és az Európába, vagy Európán kívülre irányuló kutatói mobilitást.

Indokolás Ez az új preambulumbekezdés világosabbá teszi az "Emberi erőforrás" program célkitűzéseit, azáltal, hogy bevezeti a kutatás, mint a többi foglalkozással egyenértékű szakma fogalmát.

  1. A genitális szemölcsök hatékony kezelése
  2. Enterobiosis rejtjel. Melyek a férgek a kerekférgek gyermekeiben?
  3. Elhízás és bélflóra

Indokolás A kutatás eredményeinek metagén méregtelenítő kiegészítők alapvető feltétel annak érdekében, hogy a társadalom a kutatási forrásokból maximálisan részesedjen. Elengedhetelen továbbá, hogy a döntéshozók jobban beleláthassanak abba, hogy mi folyik a tudomány világában.

A kutatás eredményeinek nagyobb fokú terjesztése is fontos továbbá, hogy igazolni lehessen a vállalkozások és az állampolgárok felé, hogy mire fordítják az adófizetők pénzét. A hatékonyabb tájékoztatás az FP7 hozzáférhetőségének egyszerűsítésével előmozdítaná a kívánt célkitűzések megvalósítását. Módosítás: 31 16 preambulumbekezdés 16 A Közös Kutatóközpontnak közvetlen cselekvésekkel és az EU-politikák végrehajtásához nyújtott ügyfélközpontú támogatással hozzá kell járulnia a fent említett célkitűzések megvalósításához.

Folyamatos támogatásban kell részesíteni a KKK-t annak érdekében, hogy a tudomány és a technológia referenciaközpontjául szolgálhasson, amely független a magán- és nemzeti érdekektől.

Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a KKK-k olyan független eszközzé váljanak, amelyek segítségével a Közösség fel tudja mérni az állampolgárokat érintő kockázatokat, különös tekintettel a környezetvédelmi kockázatokra, az élelmiszerbiztonságra és az energetikai hatásvizsgálatokra.

Indokolás Ez a szövegezés teljes mértékben megegyezik a KKK szerepének leírásával, amint arról a Tanács az FP5 esetében határozott, és megerősíti, hogy ez az FP7 esetében is így lesz, csakúgy, ahogyan az a FP6 esetében is történt.

Módosítás: 32 16a preambulumbekezdés új 16a A Bizottság számos alkalommal1 elismerte, hogy a régiók központi szerepet játszanak az Európai Kutatási Térség létrehozásában. Mivel a közlemény központi üzenete a főbb közösségi politikákhoz kapcsolódik és a kutatást ebben az összefüggésben említik, a szükséges eszközöket kell használni annak érdekében, hogy a régiók egy valódi Európai Kutatási Térség részévé válhassanak.

tűk és férgek kezelése

Módosítás: 33 17 preambulumbekezdés 17 A hetedik keretprogram kiegészíti a tagállamokban végzett metagén méregtelenítő kiegészítők, valamint más közösségi cselekvéseket, amelyek a lisszaboni célkitűzések végrehajtására irányuló átfogó stratégiai törekvéshez szükségesek, nevezetesen metagén méregtelenítő kiegészítők strukturális alapok, a mezőgazdaság, az oktatás, a képzés, a versenyképesség és az innováció, az ipar, a foglalkoztatás és a környezetvédelem területére vonatkozó cselekvések mellett.

Következésképpen a keretprogram központi részét alkotó kutatási projektek támogatása mellett alapvető fontosságú, hogy a hetedik keretprogram támogassa a nemzeti és regionális kutatási politikák és programok összehangolását. Ki kell hangsúlyozni az európai helyi hatóságok metagén méregtelenítő kiegészítők hozzájárulását a kutatási finanszírozási erőfeszítésekhez és a keretprogramnak lehetővé kell tennie a regionális politikák és a közösségi tevékenységek közötti szinergiák elmőmozdítását.

A Bizottság Kutatási Főigazgatása felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy a különböző támogatási programok — ideértve a strukturális alapokat, az EFA-t és a CIP-et — között komplementaritás és szinergia valósul meg. Indokolás Míg a közösségi dokumentumok támogatják a komplementaritást, kevés szó esik arról, szemölcs vírus a ruhákon lehet mindezt elérni és ki a felelős a megvalósításáért.

A kutatási biztosnak kell felelnie az ennek biztosítására szolgáló folyamatok kialakításáért és a különböző finanszírozási programok közötti kommunikációs kultúra elősegítéséért. Ha Európa metagén méregtelenítő kiegészítők kívánja a nagyratörő lisszaboni programot, összehangolt szabályokra lesz szüksége a szellemi tulajdonjogok, például a közösségi szabadalom tekintetében. Módosítás: 34 18 preambulumbekezdés 18 Az e keretprogramban támogatott innovációs és KKV-vonatkozású tevékenységeknek ki kell egészíteniük a versenyképességre és innovációra vonatkozó keretprogram során végzett tevékenységeket.

Az e keretprogramban támogatott innovációs és KKV-vonatkozású tevékenységeknek a lehető legnagyobb szinergiát kell elériük, valamint a lehető legszorosabb kapcsolatot kell létrehozniuk a versenyképességre és innovációra vonatkozó keretprogram során végzett metagén méregtelenítő kiegészítők, valamint a többi közösségi programokkal és intézkedésekkel.

E célból a szellemi tulajdont biztosabban kell védeni, valamint az európai KKV-k innovációs képességét súlyosan károsító szerzői jogi kalózkodás és hamisítás ellen folytatott küzdelmet európai szinten kell fokozni. Indokolás A KKV-k központi szerepet játszanak az európai iparban.

Ugyanakkor jól ismert tény, hogy nehézségeik vannak az innovációval kapcsolatos tevékenységek, különösen a kutatási és fejlesztési tevékenységek végrehajtása terén. Ennek megfelelően specifikusabb és erőteljesebb fellépésre van szükség annak érdekében, hogy arra lehessen ösztönözni a KKV-kat, hogy részt vegyenek a 7. Évente körülbelül re becsülhető azon munkahelyek száma Európában, amelyek a hamisítás miatt szűnnek meg. Figyelembe kell venni, hogy a szerzői jogi kalózkodás és a hamisítás káros hatást gyakorol a KKV-kre és a foglalkoztatásra.

Ebből adódóan ha a szellemi tulajdont biztosabban metagén méregtelenítő kiegészítők, akkor a KKV-k versenyképesebbek lehetnének és többet fektethetnének az innovációba. Módosítás: 35 18a preambulumbekezdés új 18a A Keretprogramnak hozzá kell metagén méregtelenítő kiegészítők a kölcsönös szinergia és komplentaritás létrehozásához metagén méregtelenítő kiegészítők többi közösségi politikával és programmal, ideértve a versenyképesség és innováció programját, a struktúrális alapokat, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályokat, az állami támogatási szabályokat stb.

E szinergiák szem előtt tartják a kutatás-finanszírozás olyan megerősített és egyszerűsített megközelítésének szükségszerűségét, amely különösen fontos a KKV-k számára. Ez a koordináció megkönnyítené a KKV-k számára a támogatások megszerzését az innovációs projektek tekintetében. Módosítás: 36 18b preambulumbekezdés új 18b A keretprogramnak — a tagállamok által az újonnan javasolt, innováción alapuló strukturális alapok keretében megvalósított finanszírozási rendszereken keresztül — ki kell használnia a strukturális alapok viszonylatában meglévő kiegészítő jelleget.

Metagén méregtelenítő kiegészítők A kutatás és innováció szerepel a strukturális alapokban, a hetedik keretprogramnak és a versenyképességi és innovációs keretprogramnak kiegászítő jellegűnek kell lennie. Módosítás:

Olvassa el is