Gyomorrák bennünk, Édesanyám gyomorrákos | Rákgyógyítás

Részletes összeállítás a rák leggyakoribb típusairól | cgelectric.hu

A gyomorrák pszichoszomatikája.

gyomorrák bennünk

A rettegett gyomorrák: pszichoszomatikus betegség. Mint minden betegség. A gyomordaganat irodalma bőséges.

Itt csak egy ritkábban tárgyalt aspektusával foglalkozom. Az óriási kutatási erőfeszítések ellenére a mai napig nincs fogalmunk a rákbetegség valódi okáról és kezeléséről. Amint a puska puska Amerikai Nemzeti Rák Intézet állásfoglalása mutatja: a gyomorrák sem kivétel. Okát nem ismerjük, pusztán körülményeket, amikor gyakrabban találkozunk vele.

Önnek nagyobb eséllyel lesz dolga gyomorrákkal, ha: férfi, idős, lakik gyomorrák bennünk gyomrában egy elterjedt hétköznapi baktérium, dohányzik, szereti a sprotnit és nem bírja a franciasalátát. Annyira hétköznapi körülményeket sorol a tudomány, lényegében annyit állít: fokozott rizikót jelent a gyomorrákra, ha még nem távolították el a gyomrot! Ellenben, ha mégis felüti a fejét a daganat, akkor gyomorrák bennünk első kérdés rögtön az: miért pont én?

A szomszéd is bagózik, a Feri meg gyomorrák bennünk a sósheringet! És akkor még nem említettem fiatalkori kedves barátomat, akit 27 évesen elsodort a betegség Egyetlen rizikofaktora sem volt. Mi ez az gyomorrák bennünk A tudományos tény az, hogy fogalmunk sincs, mitől nő valakiben gyomorrák.

Talán csak egy fatális genetikai véletlenről van szó, - de ez ellen minden idegszálunk tiltakozik.

gyomorrák bennünk

Agyunk egy jelentésgyártó gépezet, és lázasan keresi a mintát, az elfogadható magyarázatot. Keressünk hát némi kapaszkodót! Kramer Pusztán apró alkatrészei vagyunk valami nagy egésznek.

gyomorrák bennünk

Az ismeretelmélet törvényei gyomorrák bennünk értelmi vonatkozásban az egyszerű sosem fogja átlátni a bonyolultabbat. A rákos sejt alapvetően felrúgja a társas együttélés feltételeit, elutasítja a nagyobb egész, a test játékszabályait. Valószínűleg soha nem érthetjük meg a rákbetegséget, ha csak a részletekben egyre mélyebbre ásva, a daganatos sejt molekuláris genetikájában kutatjuk a választ. Próbaképpen fordítsunk kicsit hátat a tudománynak, hátha az intellektusnál közelebb vihet bennünket a rák megértéséhez megérzés, beleélés, intuíció.

A gyomorrák molekuláris diagnosztikája

gyomorrák bennünk Kontempláljunk kicsit azon, miféle távlatokat nyithat a feltételezés, hogy testi nyavalyáink valójában a lélek sanyarúságát tárják elénk.

Hogy a tudattalanba lenyomott lelki éhínség mutatkozik előttünk testi formában, mert egyébként nem voltunk hajlandóak tudomást venni az igényeiről. Ha egy gyomorrák kényszerített bennünket ilyen gondolatkísérletre, akkor itt már valóban kevés a veszíteni valónk.

A gyomor talán jóval több, mint a vacsorát befogadó izomzsák, turmixgép és vegykonyha. Az emésztőrendszer agyunk komplexitását idéző ideghálózattal bír, mely az ételhez hasolnóan befogadja, előemészti, és megfelelő formában adagolja tovább - érzelmeinket.

Cikkek a következő cimkével: "gyomorrák"

Talán éppen itt zajlik indulataink feldolgozása, előemésztése és tolerálható formába öntése. Gyomorrák bennünk, kifejezésre nem juttatott érzelmeink megfekszik a gyomrunkat. Az érzelemvilág gyermeki gyomorrák bennünk, a korlátozott befogadókészség, a tudattalanba száműzött, kiéletlen benyomások óhatatlanul torzulnak, és talán éppen a gyomor fizikai szintjén törnek elő.

Elfojtott, leplezett indulat, és kifejezhetetlen agresszió gyomorrák bennünk évek alatt szintén átalakul, torzul, - a belső többletfeszültség pedig kisülni igyekszik, mint egy túltöltött kondenzátor. Hosszú évekről beszélünk, ahol az érzelmi-indulati jellegű problémákat elnyomjuk, semmibe vesszük, esetleg arra alkalmatlan csatornán keresztül, intellektuális síkon próbáljuk megoldani, racionalizálni. Egyfajta túlzott és rosszul értelmezett önkontroll ez az elnyomás, ahol a jogos gyomorrák bennünk kereső, feltörni igyekvő tartalmainkat korlátozzuk, fojtjuk önmagunkba.

A gyomorrák pszichoszomatikája

A környezetünkkel megbomlott egyensúlyt, a tartós konfliktust jelezheti a gyomor - eleinte csupán a gyomorbaj panaszaival. Amennyiben tudatelőtti énvédő mechanizmusaink a konfliktust a totális tagadás és kontroll felé vezetik: kerítéseket építünk, falakat emelünk, lehatároljuk magunkat környezetünktől. A külvilág és belsőnk között tartósan sérül a kapcsolat, amit a gyomor krónikus irritációja, ingerültsége gyomorhurut tükrözhet.

Amint torzul, beszűkül az információcsere külvilágunk és belsőnk között, úgy sérül a kommunikáció valódi egyéniségünk, és testi-fizikai megjelenési formánk a "porhüvely" között.

Az addig harmonikusan együttműködő, a nagy egésznek magukat alárendelő sejtjeink szintjén jelentkező lázadásnak vagyunk itt tanúi, ahol az önálló életre kelt rákos sejtek képviselik mindazt, amit addig szigorú kontroll alatt próbáltunk tartani. A közös célokat elutasító ráksejtek kontroll nélküli szaporodása, az apoptózis, a programozott sejthalál elutasítása jelzi az gyomorrák bennünk gátat, áttört korlátot.

A nyomás gyomorrák bennünk felszabadult sejtcsoport éppúgy a miénk, mint a többi - genetikai állománya, kromoszómakészlete ugyanaz.

Éppen csak nem hajlandó tovább semmiféle önkontrollra, együttműködésre.

gyomorrák bennünk

Parttalan szaporodik, a környezeti korlátait semmibe veszi, a környező szervekbe tör és pusztít, zabolátlanul szétterjed és a szervezet egészének, ezzel pedig még önmagának elpusztítása paraziták az emberi fejbőr kezelésében is kiterjeszti hatalmát, kifejezi létét. A gyomorrák kifejezetten agresszív daganat.

gyomorrák bennünk

Gyógyítására a mai napig egyetlen érdemi eszközünk a szike - ami bizony nem sokkal több egy jól élezett, kifinomult kőbaltánál. A design jobb de a lényege ugyanaz.

Ha sikerül gyomorrák bennünk rákos gyomor eltávolítása, környezetéből pedig sikeresen kigyomláljuk az összes daganatos áttéttel bíró nyirokcsomót: a beteg kiheveri a rákbetegséget. Ha már nem lehet a gyomrot eltávolítani, vagy daganatot hagyunk vissza a hasban: a beteg hosszú, gyötrő kemoterápia után több-kevesebb idővel meg fog halni. Az onkológia átlagos túlélési időkben gondolkodik és nem gyógyulásban. Mire tanít bennünket a gyomorrák? Lehet, hogy gyomorrák bennünk egy fatális genetikai véletlen következménye a daganatos elfajulás.

A tudomány szerény eszköztárával ütjük, ahol tudjuk. A beteg ember azonban csak nyerhet azon, ha más szemszögből is rápillant élethelyzetére. Az ember meglehetősen korlátozott tudattal jön világra, de élete során lehetőséget kap e tudás szélesítésére, önmaga fejlesztésére. Egy harmonikus élettörténet végén gyomorrák bennünk felfelé ívelő, szélesebb horizont átfogó tudatot kellene látnunk, a végállapotot nevezzük talán bölcsességnek.

A kisgyermeket megmosolyogjuk, ha szemét behunyva azt hiszi: nem látjuk. Növekedése során gyomorrák bennünk vesszük, hogy tudatának fejlődésével "tisztábban lát", már csukott szemmel is el tudja magát helyezni a térben. Egy optimális felnőttkort lezáró öregség bölcsességet is kellene jelentsen, ahol végezetül - mielőtt tovább állnánk - szeretteinktől elköszönünk és nyugodt szívvel, megbékélten adjuk tovább kiszolgált testünket az enyészetnek. Történt itt azonban valami, ami ezt a fejlődési ívet megtörte, és tudatosságunk visszafejlődéséhez vezetett.

Elveszítettük kapcsolatunkat a halállal, felhagytuk rítusainkat, és a méltó halál elől méltatlan életbe menekülünk. Társadalmi szinten megmutatkozik ez a szerencsétlen élőholtakkal, elbutult idősekkel feltöltött szociális otthonokban. Hazánk illiberális regressziója kerítéseket épít, elválaszt, állandósult félelmet táplál, és tartós háborút provokál.

Az abszurd idiokráciába torzuló demokráciánk kulturtörténeti regressziót, fejlődéstörténeti tudathasadást tükröz. Társadalmi leépülésünk közben ráadásul a "tudományos világkép" miatt elveszítettük az eredendő kapcsolatot gyökereinkkel.

gyomorrák bennünk

Lelkünktől elszakítva testünket tekintjük mértéknek és abszolútnak. Így, ha már mindenképpen halni kell, akkor rendszerint egyetlen kívánságunk a lehetőleg gyors halál. Még véletlenül sem maradjon időnk végiggondolni, hogy hol rontottuk el.

  • Szendi Gábor: Tűz a nyelőcsőben A modern orvoslás visszatérő története, hogy talál egy gyógymódot, ami aztán nagyobb problémává válik, mint a betegség, amire kitalálta.
  • Részletes összeállítás a rák leggyakoribb típusairól | cgelectric.hu

Gyomorrák bennünk az égbekiáltó hiányosságunkat köpi szemünkbe a lassú senyvedéssel fenyegető, rettegett rákbetegség. Ha a megelőző, finomabb jelzésekre nem hallgattunk, a gyomorrák végezetül kíméletlenül visszavezet bennünket a megtagadott gyökereinkhez.

Nincs többé már veszíteni való, levethetünk minden érzelmi béklyót, felesleges korlátot és gyerekes kötődést. Visszatalálhatunk igazi énünkhöz, és szeretetteljes érzéseinknek éppen úgy teret adhatunk, mint az elfojtott agressziónak, és visszafogott aktivitásnak. Nem kell gyomorrák bennünk elfogadnunk, hogy mások állítják fel nekünk a játékszabályokat, szabják meg a kereteinket. Nincs többé okunk magunkban visszatartani semmit.

Önkifejezési lehetőségeink új dimenziókat nyerhetnek a pusztuló testben, ha fejlődésünk területét át tudjuk vetíteni a régóta elhanyagolt szellemi síkra. A hosszú évtizedekre visszanyúló lelki önéheztetést próbáljuk ilyenkor kárpótolni ebben a szférában. Ha sikeresen gyomorrák bennünk tudunk haladni e gondolatok mentén, akkor a gyomorrák is több lesz, mint egy kegyetlen formája az érthetetlen és értelmetlen halálnak.

A magunkra hívott sorstól kapott, talán utolsó lehetőségünk lesz arra, hogy éljünk a lehetőségünkkel és szellemi tökéletesedéssel töltsük azt a röpke időt, amit ebben a gyorsan hanyatló testben tölthetünk. Utoljára frissítve:

Olvassa el is